ΦΕΚ 65/2019 Σύμφωνα με το άρθρο 52 εξαιρούνται τα αναδρομικά ποσά που λάβαμε απο την ειδική εισφορά αλληλεγγύης ! Αυτο σημαίνει ότι θα περιμενουμε λιγο ακομα πλεον να προσαρμοστεί το Ε1 ανάλογα κ μετα να κανουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις φορολογικού έτους 2018!

Κατηγορία Αστυνομικα

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή

 

Απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα αναδρομικά που καταβλήθηκαν σε όσους αμείβονται με τα ειδικά μισθολόγια του δημοσίου, ενώ επεκτείνεται και για το 2019 η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των ακινήτων στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

Αυτά προβλέπονται μεταξύ άλλων στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Το νομοσχέδιο κυρώνει επίσης το συνυποσχετικό μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της ναυτιλιακής κοινότητας για την οικειοθελή παροχή της τελευταίας. Πρόκειται για το νομοσχέδιο με τις διατάξεις για τον αιγιαλό με τις οποίες εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία για την περιβαλλοντική προστασία του αιγιαλού και της απόδοσής του στην κοινοχρησία με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης της ήπιας ανάπτυξης και της αειφορίας ενώ επιλύονται σοβαρά προβλήματα που έχουν καταγραφεί από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Επίσης με το νομοσχέδιο κυρώνεται η συμφωνία για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων.

Αναλυτικότερα, σε ειδικό κεφάλαιο του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν:

- Την εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης όσων έλαβαν αναδρομικά ειδικών μισθολογίων (δικαστικοί, ένστολοι και ιατροί ΕΣΥ) με την παρακράτηση φόρου 20% που έχει προηγηθεί. Διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

- Παρατείνεται και για το 2019 η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι, εναλλακτικά, είτε Δελτίου Επανελέγχου είτε Έκθεσης Αυτοψίας είτε Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που θα έχουν εκδοθεί έως 31/12/2019 (για το έτος 2018 το Δελτίο Επανελέγχου έπρεπε να έχει εκδοθεί μέχρι 28/2/2019). Επίσης, παρατείνεται η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών κατά την προαναφερόμενη περίοδο.

- Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου το από 27/2/2019 νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της ναυτιλιακής κοινότητας.

- Στον Κώδικα ΦΠΑ περιλαμβάνεται νέο άρθρο με ορισμούς για τα κουπόνια, τα οποία διακρίνονται σε κουπόνια «συγκεκριμένου σκοπού», όταν ο τόπος παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών που αφορά το κουπόνι και ο ΦΠΑ που οφείλεται για τα εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες είναι γνωστά κατά το χρόνο έκδοσης του κουπονιού και, σε κουπόνια «πολλαπλών σκοπών», όταν πρόκειται για κουπόνι διαφορετικό από το κουπόνι συγκεκριμένου σκοπού.Η φορολογητέα αξία της παράδοσης αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιείται έναντι κουπονιών πολλαπλών σκοπών ορίζεται ρητά με διατάξεις του νομοσχεδίου για τις νέες ρυθμίσεις και ξεκινούν να ισχύουν από τη 1η Ιανουαρίου 2019. - Προβλέπεται φορολογικός συντελεστής 10% στα μερίσματα που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα από αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα (του άρθρου 25 του ν 27/1975) καθώς και στα μπόνους που δίνουν στα στελέχη τους οι συγκεκριμένες εταιρείες.

- Καθορίζεται ως όριο της πλήρους έκπτωσης τόκων το ποσό των 3 εκατ ευρώ το οποίο εφαρμόζεται σε επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης λαμβανομένων υπόψη και των συναλλαγών της με εταιρίες του ίδιου ομίλου.

- Προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Απριλίου 2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου καθώς και σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

ΠΗΓΗ newpost.gr

Κατηγορία Αστυνομικα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναφορικά με την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους νόμιμους κληρονόμους θανόντων δικαιούχων στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνεται ότι: με το άρθρο 10 του νόμου 4575/2018 (Α-192) ορίστηκε ότι, στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και για όσο χρόνο αυτά ήταν στην ενέργεια κατά το διάστημα από 1 Αυγούστου 2012 έως και 31 Δεκεμβρίου 2016, καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν με τις μισθολογικές διατάξεις που ίσχυαν την 31 Ιουλίου 2012 και των μηνιαίων αποδοχών που πράγματι κατεβλήθησαν, με βάση το άρθρο 86 του νόμου  4307/2014 (Α’ 246). Το χρηματικό ποσό υπολογίζεται με αναφορά στο διάστημα από 1 Αυγούστου 2012 έως και 31 Δεκεμβρίου 2016, και με την οικ.2/88411/ΔΕΠ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β-5435) καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες καταβολής του εφάπαξ χρηματικού ποσού και σε περίπτωση θανάτου στελέχους. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι νόμιμοι κληρονόμοι των θανόντων στελεχών, που βρίσκονταν στην ενέργεια για ολόκληρο ή μέρος του παραπάνω χρονικού διαστήματος, να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προβλεπόμενη διαδικασία.

Κατηγορία Αστυνομικα

poasy

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 500/7/52β

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 500/7/52 από 08-11-2018 και 500/7/52-α από 05-12-2018 ανακοινώσεών μας, αναφορικά με τη χορήγηση των αναδρομικών και την πλημμελή συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ, οφείλουμε, για μια ακόμη φορά, να υπενθυμίσουμε προς όλους και κυρίως προς τους κυβερνώντες την απαρέγκλιτη από το 2012 θέση και το σαφές διεκδικητικό πλαίσιο της Ομοσπονδίας μας, αλλά και του συνδικαλιστικού κινήματος των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Το 2012 η Ομοσπονδία μας, αφού διαπίστωσε τις επιπλέον περικοπές (πέραν αυτών του 1ου Μνημονίου) που επιβάλλονταν στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας από την τότε Κυβέρνηση με τις διατάξεις του ν.4093/2012, προσέφυγε στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το ΣτΕ, και δικαιώθηκε! Αποτέλεσμα αυτής της δικαίωσης ήταν η ψήφιση των διατάξεων του ν.4307/2014, οι οποίες αναμόρφωσαν τις αποδοχές μας κατά 50% από αυτές που όριζε η απόφαση του προηγούμενου ανώτατου δικαστηρίου και χορηγούσαν τα αντίστοιχα αναδρομικά που προέκυπταν, από 01-08-2012 έως 31-12-2014, σε 36 μηνιαίες δόσεις.

Η Ομοσπονδία μας, μη αλλάζοντας στάση και θέση για την επαναφορά των αποδοχών μας στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 και έχοντας στην φαρέτρα της την αδιαμφισβήτητη επιχειρηματολογία του ΣτΕ, προσέφυγε εκ νέου στο ανώτατο δικαστήριο (κατά των διατάξεων του ν.4307/2014) και δικαιώθηκε για δεύτερη φορά!

Η παρούσα Κυβέρνηση, μη λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αποφάσεις, ψήφισε νέο ειδικό μισθολόγιο για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων (ν.4472/2017) και δημιούργησε αστυνομικούς πολλαπλών ταχυτήτων με καταφανείς αδικίες και στρεβλώσεις. Κατά αυτού του μισθολογίου προσέφυγε στο ΣτΕ για τρίτη φορά η Ομοσπονδία μας, μένοντας σταθερή στις απόψεις της για επαναφορά των αποδοχών μας στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 και τη χορήγηση όλων των οφειλόμενων αναδρομικών, όντας ενισχυμένη κι από τις προηγούμενες θετικές για εμάς αποφάσεις του εν λόγω δικαστηρίου. Η προαναφερόμενη απόφαση αναμένεται να εκδοθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.               

Εντούτοις, η Κυβέρνηση υπό το βάρος των παραπάνω αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες κηρύσσουν αντισυνταγματικούς τους δύο διαδοχικούς προαναφερόμενους Νόμους που προσπάθησαν να ρυθμίσουν τα μισθολόγιά μας και υπό την απειλή επιβολής προστίμου στο ελληνικό δημόσιο για μη συμμόρφωση σε αμετάκλητες αποφάσεις του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (Πρακτικά 3/2018 και 18/2018), προώθησε πρόσφατα τροπολογία που μας χορηγεί τα αναδρομικά, από 01-08-2012 έως 31-12-2016, όπως ορίζουν οι αποφάσεις του ΣτΕ, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι αποφάσεις αυτές στο υφιστάμενο μισθολόγιό μας!!

Η μη εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων στο μισθολόγιό μας, αφενός συνιστούν μια επιπλέον προκλητική και αντισυνταγματική στάση της Κυβέρνησης, αφετέρου έχουν σαν αποτέλεσμα τη διατήρηση των αποδοχών μας σε επίπεδα μικρότερα από αυτά του Ιουλίου του 2012, τη μη αναπροσαρμογή των προσωπικών διαφορών μας, τα επιδόματα, όπως το νυχτερινό, να παραμένουν μειωμένα και ενάντια σε αυτά που ορίζουν οι αποφάσεις του ΣτΕ και ασφαλώς τη μη καταβολή των αναδρομικών μας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2017 έως την πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης.

Οι ανωτέρω πρακτικές των κυβερνώντων, όπως επανειλημμένως έχει ειπωθεί από την πλευρά μας, προκαλούν στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας, άλλα και μεταξύ των Σωμάτων, εσωστρέφεια, ενώ αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη, προβάλλοντας προς τα έξω ότι οι αποφάσεις του ΣτΕ συνιστούν εισοδηματική πολιτική της Κυβέρνησης και όχι αποκατάσταση των εισοδημάτων των ενστόλων από τις πραγματικές μειώσεις που έχουν υποστεί.

Καμία χάρη και κανένα «δωράκι» δεν έλαβαν, ούτε ποτέ ζήτησαν τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας!!

Άρα, με την προσεχή χορήγηση των αναδρομικών μας, δηλαδή της πλημμελούς - όπως προκύπτει από τα παραπάνω - συμμόρφωσης της Κυβέρνησης, δεν μας δίδεται τίποτα περισσότερο από αυτά που δικαιούμαστε, ήτοι η επιστροφή των πραγματικών περικοπών που έχουμε υποστεί τα τελευταία σχεδόν πέντε έτη.

Επίσης, η παραπάνω επιστροφή, μέρους των χρημάτων που αποδεδειγμένα έχει απολέσει η πλειοψηφία των συναδέλφων μας, δεν μπορεί να αποτελέσει για την Κυβέρνηση, αλλά και για κανέναν, την αφορμή πελατειακών συναλλαγών, οι οποίες λειτουργούν αποδεδειγμένα εις βάρος των συναδέλφων μας, του απαράλλακτου διεκδικητικού πλαισίου του συνδικαλιστικού κινήματος για επαναφορά των μισθών μας στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012, της κατάργησης του ισχύοντος μισθολογίου και της χορήγησης του συνόλου των αναδρομικών. Άλλωστε, το ζήτημα που προέκυψε πρόσφατα με τη μη επιστροφή αναδρομικών σε μέρος συναδέλφων μας, δε θα υφίστατο, αν η Κυβέρνηση είχε συμμορφωθεί άμεσα και πλήρως με τις αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ.

 

Τίποτα δεν μας χαρίστηκε και για τίποτα δεν ζητούμε ελεημοσύνη!!

Συνεχίζουμε τον αγώνα για την πλήρη αποκατάσταση των αποδοχών μας!!!

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Κατηγορία ΠΟΑΣΥ

Πίνακα µε τα τελικά ποσά των αναδροµικών που θα καταβληθούν στους ένστολους της Ελληνικής Αστυνοµίας φέρνει στο φως της δηµοσιότητας το «Εθνος». Οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχουν επεξεργαστεί τις λίστες µε τα ποσά που αντιστοιχούν στους υπαξιωµατικούς και τους αξιωµατικούς, ανάλογα µε τον πραγµατικό βαθµό τους και τα έτη υπηρεσίας, και εργάζονται πυρετωδώς ώστε να ολοκληρωθούν οι απαιτούµενες διαδικασίες και να γίνει άµεσα η καταβολή των χρηµάτων.

 

Σύµφωνα µε στελέχη της Κατεχάκη, η καταληκτική ηµεροµηνία για να πιστωθούν τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασµούς είναι η 14η ∆εκεµβρίου, ωστόσο πληροφορίες του «Εθνους» αναφέρουν ότι καταβάλλονται προσπάθειες να γίνουν πιο σύντοµα οι καταβολές, ενδεχοµένως και µία µε δύο ηµέρες νωρίτερα.

Από τους πίνακες της ΕΛ.ΑΣ. προκύπτει ότι τα ποσά των αναδροµικών που θα πιστωθούν κυµαίνονται από 640 µέχρι 8.450 ευρώ, ενώ επισηµαίνεται ότι ο υπολογισµός των εν λόγω ποσών διαµορφώνεται ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση, τις µισθολογικές µεταβολές, τον πραγµατικό βαθµό καθώς και τις ώρες εργασίες που δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόµατος αυξηµένης επιχειρησιακής ετοιµότητας (νυχτερινό) κατά το χρονικό διάστηµα από 1/8/2012 έως 21/12/2016.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αστυνοµικός διευθυντής µε 36 έτη υπηρεσίας έχει να λαµβάνει το ποσό των 8.450 ευρώ, ενώ µε ίδιο βαθµό και 31 έτη υπηρεσίας το ποσό πέφτει στα 7.650 ευρώ. Το ποσό που δικαιούται αστυνόµος Α’ µε 28 έτη υπηρεσίας είναι στα 5.700 ευρώ, ενώ µε 10 έτη υπηρεσίας λιγότερα το ποσό πέφτει στα 3.000 ευρώ. Για τους αστυφύλακες µε 9 έτη υπηρεσίας τα ποσά των αναδροµικών αγγίζουν τα 1.000 ευρώ, ενώ αρχιφύλακας µε 30 έτη υπηρεσίας θα λάβει περί τα 3.300 ευρώ. Υπαστυνόµος Β’ µε 6 χρόνια στο Σώµα θα λάβει 640 ευρώ, ενώ µε 26 έτη υπηρεσίας το ποσό των αναδροµικών εκτινάσσεται στα 3.150 ευρώ. Σηµειώνεται ότι τα ποσά αντιπροσωπεύουν περικοπές σε βασικούς µισθούς και επιδόµατα οι οποίες επιβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Αυγούστου 2012 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2016.

 
untitled.png

Η καταβολή

Επιπλέον, το καταβαλλόµενο ποσό αντιστοιχεί στη διαφορά µεταξύ των µηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν οι κατηγορίες προσωπικού µε βάση τις ισχύουσες κατά την 31η Ιουλίου 2012 µισθολογικές διατάξεις, δηλαδή εάν δεν είχαν θεσπιστεί οι µισθολογικές ρυθµίσεις του Ν. 4093/2012.

Η καταβολή των αναδροµικών θα γίνει µε ξεχωριστή µισθοδοτική κατάσταση, στην οποία τα εν λόγω ποσά θα εµφανίζονται συνολικά για κάθε δικαιούχο, από τους εκκαθαριστές των αρµοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Σύµφωνα µε την τροπολογία του υπουργείου Οικονοµικών, σε περίπτωση που αστυνοµικοί έχουν λάβει σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάµβαναν εάν δεν είχαν µεσολαβήσει οι µισθολογικές διατάξεις του Ν. 4093/2012 (Α’ 222) και του άρθρου 86 του Ν. 4307/2014 (Α’ 246), τα ποσά αυτά συµψηφίζονται µε το εφάπαξ χρηµατικό ποσό του ίδιου άρθρου, κατά το µέρος που αναφέρονται στο ίδιο χρονικό διάστηµα, εξαιρουµένων των σχετικών επιδικασθέντων τόκων.

Ο εν λόγω συµψηφισµός θα λάβει χώρα και κατά την εκτέλεση σχετικών δικαστικών αποφάσεων που τυχόν θα εκδοθούν µετά την ηµεροµηνία εφάπαξ καταβολής του εν λόγω χρηµατικού ποσού, εφόσον αυτές αναφέρονται (εν όλω ή εν µέρει) στο ίδιο χρονικό διάστηµα.

Με την ίδια τροπολογία, άλλωστε, προχωρά και η διάταξη η οποία είχε προαναγγελθεί από το υπουργείο Οικονοµικών για την εφάπαξ φορολόγηση των αναδροµικών µε συντελεστή 20%. Πρέπει να σηµειωθεί πως το συνολικό κόστος των παρεµβάσεων αυτών ανέρχεται σε 8,8 εκατ. ευρώ.

Υπενθυµίζεται πως για την κάλυψη των αναδροµικών έχει προβλεφθεί συνολική δαπάνη άνω των 800 εκατ. ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισµό, µε τα ποσά να αναµένεται να εκταµιευθούν άµεσα.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

Κατηγορία Αστυνομικα
Σελίδα 1 από 3

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Newsletter

Έγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…