Πώς θα φορολογηθούν τα αναδρομικά.

Φορολογικός εφιάλτης για τα αναδρομικά που θα εισπράξουν τον Δεκέμβριο περίπου 400.000 εν ενέργεια και συνταξιούχοι δημόσιοι λειτουργοί –στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί πυροσβέστες, Πανεπιστημιακοί, καθηγητές ΤΕΙ ερευνητές, ιατροί του ΕΣΥ, μουσικοί κρατικών ορχηστρών και δικαστικοί. Τα χρήματα αυτά, λόγω της φορολογικής νομοθεσίας, θα πρέπει να δηλωθούν και να φορολογηθούν με ποσοστά από 24% έως 55%.

Καταρχάς στα ποσά στα οποία θα αποδοθούν στους συνταξιούχους θα παρακρατηθεί φόρος 20%. Στη συνέχεια τα ποσά θα πρέπει να δηλωθούν στις φορολογικές δηλώσεις είτε ως εφάπαξ εισόδημα του 2018 είτε αναδρομικά ως εισοδήματα των ετών στα οποία αντιστοιχούν.

Η εφάπαξ δήλωση του ποσού σημαίνει ότι ο φορολογικός συντελεστής θα ανέβει , αφού το εισόδημα θα αντιστοιχεί σε άλλη κλίμακα.

Στην περίπτωση της αναδρομικής δήλωσης σε προηγούμενα έτη, η καταβολή του φόρου θα πρέπει να γίνει εφάπαξ όπως είχε γίνει και με την επιστροφή των υγειονομικών εισφορών στους συνταξιούχους.

Συγκεκριμένα:

Επί των καθαρών ποσών των αναδρομικών θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 20% , σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013).

2. Τα ποσά αναδρομικών θα μειωθούν περαιτέρω λόγω των φορολόγησης που θα υποστούν το 2019. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι θα κληθούν να τα δηλώσουν είτε εφάπαξ είτε με αναδρομικές τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη 2012-2016, αναλόγως τι θα προβλέπει η υπουργική απόφαση που θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες.

Α. Εάν τα αναδρομικά δηλωθούν εφάπαξ στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν το επόμενο έτος για τα εισοδήματα του 2018. Στη περίπτωση αυτή τα συνολικά καθαρά αναδρομικά, συμπεριλαμβανομένων και των ποσών που δεν θα έχουν εισπραχθεί λόγω παρακράτησης φόρου εισοδήματος 20%, θα προστεθούν στα λοιπά φορολογητέα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες για το 2018, με αποτέλεσμα να αυξήσουν απότομα το συνολικό ύψος των φορολογητέων εισοδημάτων τους. Θα θεωρηθούν δηλαδή, στο σύνολο τους φορολογητέα εισοδήματα του έτους 2018 και θα φορολογηθούν αθροιστικά μαζί με τα ποσά των κανονικών μισθών και συντάξεων που έλαβαν φέτος οι δικαιούχοι.

Η φορολογική τους θα είναι διπλή, καθώς θα γίνει με βάση την κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες και στη συνέχεια με βάση την κλίμακα υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Συνέπεια της εξέλιξης αυτής θα είναι οι αποδέκτες των αναδρομικών να φορολογηθούν επιπλέον για τα ποσά των αυτά με σωρευτικούς συντελεστές φόρων κλιμακούμενους από 4,3% έως και 35%. Κι αυτό θα συμβεί διότι, κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων ,που θα υποβάλουν το 2019 για τα εισοδήματα του 2018 , τα εν λόγω αναδρομικά, επειδή θα θεωρηθούν φορολογητέα εισοδήματα του έτους 2018 από μισθούς ή συντάξεις, θα υπαχθούν σε φορολόγηση με τους συντελεστές από 22% έως 45% της κλίμακας φόρου που ισχύει για τους μισθούς και τις συντάξεις.

ΠΗΓΗ

Στη συνέχεια από τους φόρους εισοδήματος που θα αναλογούν στα ποσά αυτά θα αφαιρεθούν οι φόροι εισοδήματος που ήδη παρακρατήθηκαν με συντελεστή 20% , κατά την κατά την καταβολή τους οπότε τα επιπλέον πληρωτέα ποσά φόρου εισοδήματος θα κυμαίνονται από από 2% έως 25% .

Περαιτέρω στα ποσά αυτά θα επιβληθεί και ειδική εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές κλιμακούμενους από 22% έως 10% οπότε τελική επιπλέον επιβάρυνση τους θα φτάσει στα επίπεδα του 4,2% έως 35% κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Έτσι εάν υπολογίσουμε και την αρχική παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20% η συνολική φορολόγηση των αναδρομικών θα φτάσει στα επίπεδα του 24,5 % -55% ανάλογα με το εισοδήματα και τα αναδρομικά.

Β. Εάν τα αναδρομικά δηλωθούν με τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη 2012, 2013,2014,2015 και 2016, τα φορολογητέα εισοδήματα των αντίστοιχων ετών θα αυξηθούν σημαντικά και θα προκύψουν και πάλι σημαντικού ύψους αναδρομικά ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης προς πληρωμή, υπολογισθέντα με σωρευτικούς συντελεστές φόρου 24% έως και 35%.

Ετικέτες
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Newsletter

Έγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…